Ime_Prezime:
Platforma / na kojem vam se uređaju događa greska.
Šta ste pokušali da rijesite problem :
Koliko se dugo greska pojavljuje/koliko je prisutna:
Dodatan komentar/obrazlozenje: